Sagsbehandler

Ny elev

53877181: Forstander Merete Thaaning.
50557181: Pædagogisk leder Pia Legaard Rasmussen.

Beliggenhed

Bakkegården og øvrige ejendomme er beliggende i smukke omgivelser på Vestmøn 10 minutter fra Farøbroerne.

Tilbudsportalen

Vi har 5 godkendte takster som fremgår af tilbudsportalen.

Indskrivning af elever foregår altid ud fra  en konkret og individuel vurdering, elever/beboere optages løbende og vi har som oftest en akutplads stående.

Botilbud

1. Alm. botilbud

 § 66 og § 107

På Hvide Længe med tilhørende prøve boliger og lejligheder.  

Sårbare unge med diverse diagnoser og udfordringer.

2. Behandlingstilbud

 § 66 og § 107

For traumatiserede unge på Lykkesholm.

Unge med generaliseret angst, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, seksuelt misbrugte, selvmordstruede ,samt diagnoserne som paranoid- skizofreni, personlighedsforstyrrelser og lignende.

3. Botilbud

§ 107 og § 108

For særlig sårbare unge på Bakkegården.

Unge med autisme eller med behov for megen pleje

4. Enkeltmandsprojekter

 § 66 og § 107

Midlertidige skærmede DAT tilbud på Kirstinelund, Det Hvide Hus + lejligheder.

Unge som er livstruet og hvis tilværelse ofte er brudt helt sammen. Som ofte kommer fra en skærmet afdeling på Psyk.

Behandlingstilbud for traumatiserede unge.

Læs mere

Helhedsorienteret erhvervsrettede uddannelser for psykisk sårbare unge i alderen 16-30 år.
STU

Læs mere

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.