Personale

Personale

Vores personale har forskellige uddannelsesbaggrunde. Vi har blandt andet socialpædagoger, lærere, sygeplejerske, social-og sundhedsassistent, terapeut og socialrådgivere ansat.

Behandlingstilbud for traumatiserede unge.

Læs mere

Helhedsorienteret erhvervsrettede uddannelser for psykisk sårbare unge i alderen 16-30 år.
STU

Læs mere

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.