Målgrupper

v0res målgruppe

Målgruppen på Bakkegården er unge, som er særligt sårbare og har behov for særlig støtte. Målgruppen er unge, med mentale udviklingsforstyrrelser og/eller psykiatriske lidelser. Vi har unge som har forstyrrelser indenfor autismespektret, andre udviklingsforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder og medfødt hjerneskade. Bakkegården indskriver ikke unge med udadreagrende adfærd og aktive misbrugsproblematikker.

Behandlingstilbud for traumatiserede unge.

Læs mere

Helhedsorienteret erhvervsrettede uddannelser for psykisk sårbare unge i alderen 16-30 år.
STU

Læs mere

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.