En omsorgsgård

Bakkegården

Bo & arbejdsfællesskab for særlig sårbare unge.

Vores samlede tilbud

Lykkesholm

Behandlingstilbud for traumatiserede unge.

Krummebækgaard

Helhedsorienteret erhvervsrettede uddannelser for psykisk sårbare unge i alderen 16-30 år.
STU

Enkeltmands projekter

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.

Besøgsgården

Et væld af husdyr og aktiviteter

Oversigt

Ro og fordybelse

Der lægges vægt på rummelighed og det at imødekomme de unge ligeværdigt.

§107

Unge i alderen 18 – 30 år kan bevilges midlertidig ophold efter § 107 i bistandsloven

Rideterapi

På Bakkegården tillader vi kæledyr, ud fra en viden om, at dyr kan noget, som vi mennesker ikke er i stand til.

Boligerne

Du får et stort enkeltmandsværelse, hvor der er alt hvad du skal bruge af møbler. Når du er klar, er der mulighed for at flytte i egen lejlighed.

§103

Som en forudsætning for at blive optaget på en af vores afdelinger skal du have en beskæftigelse. Det kan være et dagtilbud, en STU uddannelse eller et beskyttet beskæftigelsestilbud ( § 103).

§108

voksne i alderen 25 år - kan bevilges permanent ophold i vore lejligheder på Lykkesholm, Bakkegården,. Hvide Længe og Kirstine Lund.

Værksteder

Her findes forskellige værkstedslinjer: Musik/teater, gård/park, dyr, krea, hesteskolen, køkken, byg og autoværksted.

NB! Opskrivning til § 108 bolig!

Der er stor søgning til en § 108 bolig hos os. Og derfor har vi 10 nye § 108 boliger på tegnebrættet. Der er endnu enkelte boliger tilbage, så hvis du er interesseret er der fortsat en mulighed for at sætte dig på en af disse.

Se vores video

Rejser

egne dyr

Ture

Botræning

Fritid

arrangementer

Musik/Teater

Nye venner

Behandlingstilbud for traumatiserede unge.

Læs mere

Helhedsorienteret erhvervsrettede uddannelser for psykisk sårbare unge i alderen 16-30 år.
STU

Læs mere

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.